ตรวจ ATK หลังกลับเข้าทำงาน

ตรวจ ATK หลังกลับเข้าทำงาน
  11 Jan 2022 at 16:02   Read 315 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ดำเนินการตรวจ ATK พนักงานหลังจากวันหยุดเทศกาลปีใหม่ โดยทำการตรวจพนักงาน 100% จำนวน 2 ครั้ง เพื่อความมั่นใจในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลการตรวจไม่พบพนักงานมีเชื้อแต่อย่างใด