บริจาค สู้ภัยโควิด 19

บริจาค สู้ภัยโควิด 19
  30 Jul 2021 at 13:02   Read 530 times
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด นำโ่ดย นายกฤษณ์  พรอำนวยทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมบริจาค น้ำมันพืชถั่วเหลือง ศรทอง และ น้ำดื่ม แก่โรงพยาบาลสวรรคโลก เพื่อนำไปประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโควิด 19 โดยมี นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร เป็นผู้รับมอบ