ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
  26 Jul 2021 at 13:52   Read 570 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ห่วงใยต่อสุขภาพและอนามัยของ พนักงาน ผู้มาติดต่อ รวมถึง ความปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในทุกบริเวณของ บริษัทฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามมาตรการป้องกันของบริษัทฯ