สืบสานประเพณีสงกรานต์

สืบสานประเพณีสงกรานต์
  8 Apr 2021 at 15:54   Read 866 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด นำโดย นายกฤษณ์ พรอำนวยทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงาม