ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด 19

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด 19
  27 Jan 2021 at 09:52   Read 787 times
 บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ได้รับความอนุเคราะห์ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง สวรรคโลก เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้