รณรงค์ต้านภัยโควิด

รณรงค์ต้านภัยโควิด
  23 Jan 2021 at 11:21   Read 613 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด แจกหน้ากากผ้าสำหรับพนักงาน เพื่อนำไปใช้ป้องกันการติดเชื้อและเป็นการรณรงค์ต้านภัยโควิด พร้อมทั้งกำชับให้พนักงานต้องสวมใส่หน้ากากทุกครั้งเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ