สวัสดีปีใหม่ 2564

สวัสดีปีใหม่ 2564
  7 Jan 2021 at 11:03   Read 277 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด นำ่โดย นายกฤษณ์  พรอำนวยทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในบริษัทฯ เพื่อเป็นศิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2564