โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน
  29 Sep 2020 at 15:35   Read 1412 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด นำโดย นายกฤษณ์  พรอำนวยทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคม และ สนับสนุนสถานศึกษาในท้องถิ่น