ร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 กับเทศบาลเมืองสวรรคโลก

ร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 กับเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  27 May 2020 at 09:35   Read 1807 times
คุณกฤษณ์  พรอำนวยทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ และคุณสริยา พรอำนวยทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทนในนามบริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด สนับสนุนน้ำมันพืชศรทอง,ข้าวสาร และไข่ไก่ มอบให้กับเทศบาลอำเภอเมืองสวรรคโลก เพื่อจัดทำถุงยังชีพและมอบให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการติดเตียง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จำนวน 37 ราย ภายในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก