ส่งกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย Covid-19

ส่งกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย Covid-19
  22 Apr 2020 at 15:16   Read 1812 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด สนับสนุนน้ำมันพืชศรทองให้กับ โรงพยาบาลสวรรคโลก และสาธารณสุขเทศบาลเมืองสวรรคโลก เพื่อส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมสู้ภัย Covid-19