ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงาน
  9 Aug 2019 at 11:52   Read 530 times
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้่เข้าร่วมประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อให้ความรู้ในงานด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชตระกูลถั่ว และบรรยายในด้านการจัดการโรงงาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการจัดการผลิตภัณฑ์จนถึงมือผู้บริโภค โดยมี อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐเข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้น 96 คน