จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ

จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ
  10 Apr 2018 at 09:55   Read 1323 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ชุมชนเด่นพิชัย และ ชุมชนประชาสรรค์ ร่วมกันบริจาคโลหิต ในโครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ.บริษัท พี เอ เอสฯ เพื่อ ส่งเสริมการให้สำหรับพนักงาน ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นประโยชน์แก่ผู้เจ็บป่วย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว้างบริษัทฯ กับชุมชนรอบโรงงาน