จังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจตามโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ระดับจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจตามโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ระดับจังหวัดสุโขทัย
  21 Jul 2017 at 12:05   Read 1369 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ได้รับเกียรติจาก ท่านวรนิติ์ มุตตาหารัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำคณะตรวจตามโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ระดับจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดยมี คุณกฤษณ์  พรอำนวยทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ คุณเกียรติศักดิ์ ภัทรพิชิต ผู้จัดการโรงงาน และ คณะ ให้การต้อนรับ