ชมรม TO BE NUMBER ONE P.A.S. รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ชมรม TO BE NUMBER ONE P.A.S. รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  26 Nov 2016 at 10:53   Read 2440 times
          บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด นำโดย คุณกฤษณ์  พรอำนวยทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ คุณเพียงพิราม พรอำนวยทรัพย์ ที่ปรึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE P.A.S. และคณะกรรมการชมรม เข้าร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเปิด ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559