โครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

โครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
  15 Jun 2021 at 13:27   Read 765 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก  ชุมชนเด่นพิชัย  และชุมชนประชาสรรค์   ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2564  เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ  ชุมชนรอบบริษัทฯ มีจิตอาสา  เราทำความดี   ด้วยหัวใจ   ภายใต้โครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ” Plus One Blood Donation, More blood More Lives. โดยในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีผู้เข้าร่วมบริจาค 31 ราย ได้โลหิตบริจาค 24 ยูนิต